Indicador Mensal de Actividade Económica (IAE - Açores) - Setembro 2017